Yöre Türkülerinden Örnekler 

    HATÇEM

Denizin dibinde Hatçem demirden evler

Ak gerdan altında çiftedir benler

Al kınalı parmaklarda o beyaz eller

Yolcuyu yolundan eyleyen dilber

Dalga dalga dalgalanıyor

Hatçeyi görenler sevdalanıyor

Yüce dağ başına Hatçem ekin ekilmez

Yağmur yağmayınca Hatçem kökü sökülmez

Ellerin köyünde Hatçem kahır çekilmez.

Doldur ağıları içelim  Hatçem

ACIPAYAM YOLLARI

Yine de yeşillendi Acıpayam Yolları

Her tarafı yol eyledi Celalimin kanları

Bize de mesken oldu Acıpayam dağları

Ağlama güzeleim ağlama ben yine gelirim

Dağan aylar gibi parlar gelirim

 

Milas Ovasında bir üğüdüm darı

Darının yaprakları ayvadan sarı

Bize de çok mu gördünüz al kınalı yari

Ağlama güzelim ağlama ben yine gelirim

Doğamn aylar gibi parlar gelirim.

 

KINA HAVASI (AL ELİNE)

Al elime mor kınalar yaktılar

Gaderim yok gurbet ele sattılar

On iki yaşımda gelin ettiler

Ağlarım göz yaşımı silerim of of

Merdivenden indim, indim yıkıldım

Mevlam izin vedi verdi dikildim

Her çiçekten aldım aldım takındım

Kırmızı gül sen de kaldı tamahtım.

CEMİLEM

Cemilemin gezdiği dağlar meşeli imanın

Aman üç gün oldu ben bu derde düşeli

Gaydırı gubbak cemilem

Nasıl, nasıl edelim bu işi

Nikahımızı kıysın Çağırın gelsin

Hoca Memişi

Cemile kız ne gezersin havada

Basmada fistan, parlak potin ayakta

Gaydırı gobbak cemilem

…………………….

YAYLAMIZ

Bizim de yaylamız mor mor kekikli

Güzelleri vardır sırma melikli

Efeleri vardır gaytan bıyıklı

Yaylalar, yaylalar……

Çobanın kavalı gediği aştı

Gediğe varmadan yol ayrı düştü

Çobanın abası  yandı tutuşu

Yaylalar… yaylalar..

DİRMİLCİKTEN GİDER  YAYLANIN YOLU

Dirmilcikten Gider  Yaylanın Yolu

Benim de sevdiceğim şu dirmilin gülü

Çıkma gelin yaylaya da yaz değil

Gelin iken ağlatanlar az değil.

Gözleri sürmeli dişleri inci

Sevdiceğim şu Dirmilde birinci

Çıkma gelin yaylaya da yaz değil

Gelin iken ağlatanlar az değil.

Yaylamızın suyu soğuk içilmez

Şu zamanda Kırk Pınara göçülmez

Çıkma gelin yaylaya da yaz değil

Gelin iken ağlatanlar az değil.

BURDURUN EVLERİ

Şu Burdurun evleri

Halı dokur güzelleri

Pek hoşuma gidiyor

Köyden gelen güzelleri

Şu Burdurun kavakları

Erken döker yaprakları

Anasının yanında

 öpsem yanaklarını

SARI YAYLAM

Sarı yaylam seni yaylayamadım  var iken

Yavru palazımı da avlayamadım  toy iken

Sen de bu güzellik bende bu geçlik var iken

Alıp bahtımı da gidemedim  yar senden

Göçer Yörükleri durmadan

Nasıl göçmüş de konmadan

Bu ayrılık ben de dert iken

Alırım ahtımı da koymam yar senden

 

ŞU DİRMİLİN ÇALGISI

Şu Dirmil’ in çalgısı

Dağlara vurdu yankısı

Şu gelenler içinde

Benim yarim hangisi?

 Altın yüzüğüm var benim

Parmağıma dar benim

Şu güzeller için

Uzunda boylu yar benim

 Çekirgenin uckunu

Gelinlerin çoşkunu

Coşkun olan gelinler

Kendi çözer Peşkiri

Kendi sallar peşkiri   

KEZBAN YENGE

 İnip gelir inmeden

Penceresi dilmeden

Gelip geçtin gülmeden

 

Dörttür curamın telleri

Yanık öter dilleri

Açmış Kezban’ ın gülleri

Hasır sepet kolunda

Çantası var elinde

Bütün alem dilinde

Şu Dirmilin dağında

Bülbül öter bağında

Hasır sepet elinde

Köçek mi oldun Kezban yenge

Muhtar mı oldun Kezban yenge

Azamı oldun Kezban yenge

Yenge, yenge Kezban Yenge

ŞU ÇAVDIRIN HANLARI

 Şu Çavdır’ ın hanları

Aman Parıldıyor camları

Kör olası Ferdon Bey

Nasıl Kıydın canları

 Doldur doldur. Karaköylüm içelim

Yol verinde şu Dirmil’e geçelim

Alıçlıdır kahpe dağlar alıçlı

Kızlar gitti karakola danıştı

 Şu çavdırın bükleri

Aman ötüşür keklikleri

Hiç aklımdan gitmiyor

O kızın dedikleri 

Alıverin filintamı oymadan

Öldürdüler gençliğime doymadan

Keklik olsam kaya dibi eşerdim

Bekar olsam kız peşine düşerdim

 Şu çavdırın hanında

Aman Karaköylüm yanımda

Ortaklığın mı vardı

Sarı Amadın hanında

 İyi olur tarlaların taşlısı

Güzel olur kızın uzun saçlısı

Dolandım dağları kar bulamadım

Kendime münasip yar bulamadım 

Nolacak Ali beyim nolacak

Bu mahpuslar seninle mi  dolacak

Alı verin filintamı oymadan

Ben gidiyorum gençliğime doymadan

Bülbül Yava Yapmış Top Zülüfün Üstüne

Duman mı çökmüş Karamanlı’ nın  üstüne

Diyarı gurbetlere serivermiş postunu

Bülbül yuva yapmış top zülüfün üstüne

Top zülüfünü sallama gelin yuva bozarsın.

 

Eklemedir şu Burdurun Dağları ekleme

Suna boylum kostağım yine geldi aklıma

O gizli sırlarını sakın benden saklama.

Eğer saklarsan, suna boylum var demem.

 

Turnamı sın a sevdiğim yükseklerde uçarsın?

Şahin misin ak göğsün açarsın?

Nice sözler verip de  sonrasında kaçarsın.

Benim yaşım geçse de deli gönlüm geçmiyor.

GERİ İLERİ

09.03.2004 10:08:38