DUYURULAR

GÖLHİSAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM   YILINDA ÇALIŞTIRILACAKUZMAN VE USTA ÖĞRETİCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER

   Yönergenin 11.maddesi- Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde öncelikle çevredeki yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler, emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az bir kurs dönemi başarılı bir şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip olup herhangi bir kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlar, bireysel emeklilik sigortası kapsamında veya bağ-kur sigortalısı olanlardan karşılanır.     

            Kendi okulunda/kurumunda aylık karşılığı ve zorunlu ücretli ek ders karşılığındaki çalışma sürelerini tamamlayamayan öğretmenlerin, merkezlerdeki kurslarda görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu okul ve kurumların günlük çalışma saatleri içinde olur. Kadrolarının bulunduğu okul/kurumların resmi çalışma saatleri dışında kurslarda görevlendirme, öğretmenin isteğine bağlıdır.

            Yukarıda nitelikleri belirtilenlerle ihtiyaç karşılanamaz ise aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi yoluna gidilir.             

 

UZMAN VE USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNDE GENEL ŞARTLAR

 1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Teksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis ve 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve hasiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4-Görevli olacağı kurs süresince askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

5-Görevini devamlı yapmasını engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. Engelli kişilere yönelik düzenlenecek kurslarda engel grupları dikkate alınarak engelli uzman ve usta öğretici görev yapabilir.

6-Öğreticilik yapabilecek yeterlilikte olduğuna belgelendirmek.

 

Özel Şartlar:

 

Merkezde görev yapacak uzman ve usta öğreticilerin branş/alan yeterliliklerinde öncelik sırasına göre:

a-Eğitim Fakültesi mezunu olmak.

b-Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarından ve Yüksek Öğretim Komisyonunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarından sırasıyla yüksek lisans, ve ön lisans mezunu olmak.

c-Alanında enaz meslek lisesi mezunu olmak,

d-Ortaöğretim kurumu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak,

e-En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak,

f-En az lise düzeyinde öğrenim görmüş olup alanında/branşında en az 800 saatlik belgeye sahip olmak

g-Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ve kültürel değerlerin yaşatılması için yukarıdaki şartları taşıyan elaman bulunamaması halinde öğretim durumu ve mesleki yeterlilik belgesi aranmaksızın çevresinde ustalığı kabul görmüş olması şartları aranır.

 

NOT: 4-8  Ekim tarihleri arasında gerekli şartları taşıyanlar aşağıdaki belgelerle başvurmaları gerekmektedir.

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi

2-Öğrenim Belgesi

3-Dilekçe

4-Şeffaf dosya    

5-ikametgah ilmühaberi

6-sabıka kaydı ve sağlık raporu görev verilirse idarece istenecektir.    

 

           GÖLHİSAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                  

 

Halk Oyunları, Bilgisayar İşletmenliği, Elektrikli Ev Aletleri Bakım Onarım, Bakır ve Gümüş Hasır Örmeciliği, Halı Dokuma Kursları Açılması planlanmaktadır. Kurslarda  görev alabilecek  öğretmen ve usta öğreticiye ihtiyaç duyulmaktadır. Başvuruların 16 Ekim 2009 salı günü mesai sonuna kadar Müdürlüğümüze doğrudan başvurması önemle duyurulur.
 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. Öğrenim Belgesi
 3. İkametgah İlmühaberi
 4. Sabıka Kaydı
 5. SSK Numarası
 6. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 7. 1 Adet Şeffaf Dosya
 8. Dilekçe

Bilgisayar,Giyim ve El Sanatları  Branşlarında,Öğretmen, Usta Öğretici Görevlendirilecektir. İlgililerin 31 Ekim 2008 cuma gününe kadar aşağıdaki belgelerle birlikte Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. Öğrenim Belgesi
 3. İkametgah İlmühaberi
 4. Sabıka Kaydı
 5. SSK Numarası
 6. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 7. 1 Adet Şeffaf Dosya
 8. Dilekçe

2008–2009 Öğretim yılında unutulmaya yüz tutmuş elsanatlarımızdan İbecik bezi ve İbecik üçeteği ile ilgili kurslarımızda öğretmen, uzman ve usta öğretici görevlendirilecektir. Görev almak isteyenlerin 07/11/2008 tarihine  kadar halk eğitimi merkezi müdürlüğüne bizzat  müracaat etmeleri önemle duyurulur.

2007 - 2008 Yaz Döneminde Açılan Kursların Kurs Merkezleri ve Saatleri

2007–2008 ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE AÇILMASI PLANLANAN KISA SÜRELİ KURSLARIMIZ 1 TEMMUZ 2008 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. KURS MERKEZLERİ VE BAŞLAMA SAATLERİ;

 1.  MATEMATİK KURSU 13,30 ADNAN MENDERES İLKÖĞERİTİM OKULU

 2.  BAĞLAMA KURSU SAAT 16.30 DA ADNAN MENDERES İLKÖĞRETİM OKULU

 3.  FUTBOL KURSU SAAT 17.30 DA ŞEHİR STADYUMUNDA

 4. HALK OYUNU KURSU SAAT 19.00 DA KONAK İLKÖĞERETİM OKULU,

 5. BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ KURSU SAAT 09.00 DA VE 13.30 DA ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ BİLGİSAYAR LABORATUARINDA

 6. MASA TENİSİ KURSU SAAT 14.30 DA KONAK İLKÖĞRETİM OKULU,

 7. HALK OYUNLARI KURSU 18.00 DA ADNAN MENDERES İLKÖĞRETİM OKULU,

 8. MASA TENİSİ KURSU 14.30 DA ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU,

 9. YABANCI DİL İNGİLİZCE KURSU SAAT 14.00 DE ADNAN MENDERES İLKÖĞRETİM OKULUNDA

 10. GİTAR KURSU SAAT 16.30 DA ADNAN MENDERES İLKÖĞRETİM OKULUNDA 

 11. İNGİLİZCE (BİRİNCİ KADEME) YUSUFÇA İLKÖĞRETİM OKULU SAAT 09.00

 12. FUTBOL YAZ OKULU YUSUFÇA KASABASI FUTBOL SAHASI SAAT 17.30

 13. İNGİLİZCE (İKİNCİ GRUP) ADNAN MENDERES İLKÖĞRETİM OKULU SAAT 14.00 07.07.2008 TARİHİNDE BAŞLADI

 14. BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ AKŞAM GRUBU KİEM LAB. SAAT 19.30 07.07.2008 TARİHİNDE BAŞLADI

 15. ENSTRÜMAN (BAĞLAMA I. KADEME) ADNAN MENDERES İLKÖĞRETİM OKULUNDA 04.07.2008 DE BAŞLADI SAAT 16.30

 16. BİLGİSAYAR OFİS PROGRAMLARI KURSU. 08.07.2008 SAAT 13.30 DA MERKEZ LABORATUARIMIZDA BAŞLADI.

 17. FOTOĞRAFÇILIK, ARICILIK, YİYECEK HAZIRLAMA, EV VE BÜRO TEMİZLİĞİ VE BAYAN CENAZE YIKAMA ELEMANI YETİŞTİRME KURSLARIMIZIN KAYITLARI DEVAM ETMEKTEDİR.

 TÜM KURSİYERLERİMİZE DUYURULUR.

2007 - 2008 Yaz Döneminde Açılabilecek Kurslarımız

2007-2008 Öğretim yılı birinci  ikinci döneminde açılan 95 kursumuz 30 haziran tarihi itibari ile sona erecek.
Yaz Dönemi kısa süreli kurs kayıtlarımız 26 haziran perşembe gününe kadar devam ediyor. Dersler 1 temmuz 2008 tarihinde başlayacak.2007 - 2008
 1. Bilgisayar Okuryazarlığı 30 saat
 2. Bilgisayar işletmenliği   120 saat
 3. İnternet kullanım kursu   60 saat
 4. Bilgisaayr ofis programları 90 saat
 5. Türkçe Kursu
 6. Matematik Kursu
 7. Fen Bilgisi Kursu
 8. Yabancı Dil İngilizce ilk kademe 100 saat
 9. Yabancı Dil İngilizce orta kademe 150 saat
 10. Enstrüman (Bağlama) 150 saat
 11. Enstrüman (Gitar) 150 saat
 12. Arıcılık Kursu 60 saat
 13. Fotoğrafcılık Kursu 150 saat
 14. Avcılık Eğitimi 32 saat
 15. Halk Oyunları (Burdur yöresi) 150 saat
 16. Futbol Yaz okulu 150 saat
 17. Masa Tenisi Kursu 100 saat

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ 14 MARTA UZATILDI

 Şubat 2008 tarihinde başlayan ve 07 Mart 2008 tarihinde sona eren Kayıt Yenileme sürecinde, kayıt yenileme işlemini çeşitli nedenlerle yaptıramayan öğrencilerimizin mağduriyetlerini gidermek amacıyla Kayıt Yenileme başvuruları 14 Mart 2008 tarihine kadar uzatılmıştır.2007–2008 Eğitim-Öğretim Yılı II. Döneminde Açık Öğretim Lisesinde öğrenimlerine devam etmek üzere, kayıt yenileme başvurusunda bulunacak öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, 25 Şubat – 14  Mart 2008 tarihleri arasında
Müdürlüğümüzde yapılacaktır. Kayıt yenileme işlemi yaptıracak öğrenciler ve Halk Eğitim Merkezleri Müdürlükleri, yapmaları gereken iş ve işlemlere ilişkin açıklamaları içeren yönergeyi, aşağıdaki linklerden bilgisayarlarına indirebilirler.
Kayıt Kabul Esasları İçin TIKLAYINIZ
Açık Öğretim Lisesi 2007–2008 öğretim yılı II. dönem yeni kayıt (ilk defa kayıt) iş ve işlemleri 21 Ocak – 01 Şubat 2008 tarihleri arasında yapılacaktır.Kayıt işlemleri il ve ilçelerde bulunan Açık Öğretim Okulları İrtibat Bürosu olarak görevlendirilen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır.
Okulumuza yeni kayıt (ilk defa kayıt) yaptıracak öğrencilerimiz, yapmaları gereken iş ve işlemlere ilişkin kılavuzu aşağıdaki linkden bilgisayarlarına indirebilirler.
Kılavuz için Tıklayınız

 

GÖLHİSAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM   YILINDA ÇALIŞTIRILACAK

UZMAN VE USTA ÖĞRETİCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER

            Madde 11- Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde öncelikle çevredeki yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler, emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az bir kurs dönemi başarılı bir şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip olup herhangi bir kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlar, bireysel emeklilik sigortası kapsamında veya bağ-kur sigortalısı olanlardan karşılanır.     

            Kendi okulunda/kurumunda aylık karşılığı ve zorunlu ücretli ek ders karşılığındaki çalışma sürelerini tamamlayamayan öğretmenlerin, merkezlerdeki kurslarda görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu okul ve kurumların günlük çalışma saatleri içinde olur. Kadrolarının bulunduğu okul/kurumların resmi çalışma saatleri dışında kurslarda görevlendirme, öğretmenin isteğine bağlıdır.

            Yukarıda nitelikleri belirtilenlerle ihtiyaç karşılanamaz ise aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi yoluna gidilir.             

 

UZMAN VE USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNDE GENEL ŞARTLAR

 

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Teksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis ve 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve hasiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4-Görevli olacağı kurs süresince askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

5-Görevini devamlı yapmasını engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. Engelli kişilere yönelik düzenlenecek kurslarda engel grupları dikkate alınarak engelli uzman ve usta öğretici görev yapabilir.

6-Öğreticilik yapabilecek yeterlilikte olduğuna belgelendirmek.

 

Özel Şartlar:

 

Merkezde görev yapacak uzman ve usta öğreticilerin branş/alan yeterliliklerinde öncelik sırasına göre:

a-Eğitim Fakültesi mezunu olmak.

b-Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarından ve Yüksek Öğretim Komisyonunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarından sırasıyla yüksek lisans, ve ön lisans mezunu olmak.

c-Alanında enaz meslek lisesi mezunu olmak,

d-Ortaöğretim kurumu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak,

e-En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak,

f-En az lise düzeyinde öğrenim görmüş olup alanında/branşında en az 800 saatlik belgeye sahip olmak

g-Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ve kültürel değerlerin yaşatılması için yukarıdaki şartları taşıyan elaman bulunamaması halinde öğretim durumu ve mesleki yeterlilik belgesi aranmaksızın çevresinde ustalığı kabul görmüş olması şartları aranır.

 

NOT: 22 – 26 Ekim tarihleri arasında gerekli şartları taşıyanlar aşağıdaki belgelerle başvurmaları gerekmektedir.

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi

2-Öğrenim Belgesi

3-Dilekçe

4-Şeffaf dosya                                                           

 

Bilgisayar,Giyim ve El Sanatları  Branşlarında Usta Öğretici Görevlendirilecektir. İlgililerin 26 Ekim 2007 cuma gününe kadar aşağıdaki belgelerle birlikte Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. Öğrenim Belgesi
 3. İkametgah İlmühaberi
 4. Sabıka Kaydı
 5. SSK Numarası
 6. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 7. 1 Adet Şeffaf Dosya
 8. Dilekçe

2007-2008 ÖĞRETİM YILI Ekim  AYINDA BAŞLAYACAK KURSLARIMIZ

MESLEKİ TEKNİK SOSYAL KÜLTÜREL OKUMA YAZMA
 1. BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ
 2. BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIM
 3. AVCILIK EĞİTİMİ
 4. EMLAK KOMİSYONCULUĞU KURSU
 5. TARIM VE HAYVANCILIKLA İLGİLİ KURSLAR
 1. HALK OYUNLARI FOLKLOR

 2.  MASA TENİSİ
 3. SATRANÇ KURSU
 4. YABANCI DİL  (İngilizce)
 5. YABANCI DİL (Almanca)
 6. YABANCI DİL (Arapça)
 7.   SBS (Seviye Tespit Sınavlarına) HAZIRLIK
 8. OKS (Orta Öğretim Kurumları ) Sınavlarına Hazırlık
 1. OKUMA YAZMA BİLMEYENLER İÇİN,"I. KADEME OKUMA YAZMA KURSU"
 2. II. KADEME OKUMA YAZMA  (İLKOKUL DENKLİK) KURSU

 

 

2007-2008 ÖĞRETİM YILI EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK KURSLARIMIZ

MESLEKİ TEKNİK SOSYAL KÜLTÜREL OKUMA YAZMA
 1. BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ
 2. INTERNET KULLANIMI
 3. BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIM
 4. AVCILIK EĞİTİMİ
 5. EMLAK KOMİSYONCULUĞU KURSU
 6. SANAYİ MAKİNELERİ KULLANIM KURSU
 1. HALK OYUNLARI FOLKLOR

 2.  GÜREŞ KURSU
 3. SATRANÇ KURSU
 4. YABANCI DİL  (İngilizce)
 5. YABANCI DİL (Almanca)
 6. YABANCI DİL (Arapça) 
 1. OKUMA YAZMA BİLMEYENLER İÇİN,"I. KADEME OKUMA YAZMA KURSU"
 2. II. KADEME OKUMA YAZMA  (İLKOKUL DENKLİK) KURSU

 

2007/2008 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KURS KAYITLARI  03 EYLÜL  05 EKİM  TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.KURSLARA KATILMAK İSTEYENLERİN HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE GELEREK ÖN KAYIT YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR.
                              GÜZ DÖNEMİNDE AÇILABİLECEK KURSLAR

 1. BİLGİSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ VE INTERNET KULLANIMI
 2. ANNE ÇOCUK EĞİTİMİ
 3. YABANCI DİL (İNGİLİZCE, ARAPÇA, ALMANCA) 
 4. WEB.TASARIM
 5.  GÜREŞ KURSU
 6. MASA TENİSİ KURSU
 7. SATRANÇ KURSU
 8. OKS HAZIRLIK KURSLAR (TÜRKÇE-MATEMATİK-FEN BİLGİSİ)
 9. DPY VE BURSLULUK SINAVLARINA HAZIRLIK KURSU
 10. ÖSS HAZIRLIK KURSU
 11. SANAYİ MAKİNELERİ KULLANIM KURSU
 12. OKUMA YAZMA BİLMEYENLER İÇİN,"OKUMA YAZMA KURSU"
 13. OKUMA YAZMA II. KADEME KURSU (İLKOKUL DENKLİK)
 14. AVCILIK EĞİTİMİ
 15. ARICILIK
 16.  TARIM VE HAYVANCILIKLA İLGİLİ KURSLAR
 17. HALK OYUNLARI FOLKLOR
 18. ENSTRÜMAN (BAĞLAMA)
 19. ENSTRÜMAN (GİTAR)
 20. BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIM
 21. AHŞAP BOYAMA
 22. Kırkyama (Parça Birleştirme) Kursu
 23. Takı Tasarım Kursu
 24. Kumaş Desenleme Kursu
 25. Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme/ Geliştirme Kursu
 26. EMLAK KOMİSYONCULUĞU KURSU
 27. EL SANATLARI
 28. MAKİNE NAKIŞLARI
 29. EL NAKIŞLARI
 30. GİYİM - EV AKSESUARLARI KURSU
 31. KALORİFER ATEŞÇİLİĞİ KURSU
 32. GÜZEL KONUŞMA KURSU
 33. EV MEFRUŞATI DİKİM KURSU
 

TELEFON : 411 31 16

FAX          : 411 35 16

Makine Nakışları Kursu Yıl sonu Sergisine Davet

Çamköy'de açmış olduğumuz makine nakışları kursu yıl sonu sergisi 11 mayıs cuma günü saat 16:30'da Çamköy  Sağlık Evinde açılacaktır. Gölhisar ve yakın  çevresi halkını özellikle tüm Çamköylüleri sergimize bekliyoruz.

Yabancı Dil Kursları

2006–2007 Eğitim-Öğretim Yılı II. Döneminde   açılması planlanan yabancı dil İngilizce kursları birinci grubu  14 nisan 2007 Cumartesi günü saat 09’da İkinci grubu 14 nisan 2007 Cumartesi günü saat 14’de başlayacaktır. Ön kayıt yaptıran kursiyerlerin kesin kayıt için belirtilen gün ve saatte   Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde  hazır bulunmaları  önemle duyurulur.

Açık Lise Kayıtları

2006 – 2007 Eğitim-Öğretim Yılı II. Dönem  Açık Öğretim lisesinde ve Mesleki Açık Öğretim lisesi kayıt yenileme  işlemleri, 13 Nisan 2007 Cuma günü mesai saati sonunda sona erecektir. Önceden kayıtlı olup kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin 13 nisan 2007 Cuma günü mesai sonuna kadar  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne  başvurmaları önemle duyurulur.

 

KALORİFER KURSU BAŞLIYOR

2006  - 2007  ÖĞRETİM YILI KALORİFER ATEŞÇİLİĞİ KURSU 14 KASIM 2006 SALI GÜNÜ SAAT 19:00'DA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDE (KONAK İLKÖĞRETİM OKULU ESKİ BİNASI) BAŞLAYACAKTIR. ÖN KAYIT YAPTIRAN KURSİYERLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.

AÇIK LİSE ÖĞRENCİLERİNE ÖNEMLE DUYURULUR

Açıköğretim Lisesi 1.dönem kayıt yenileme işlemleri   24 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında Gölhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde yapılacaktır. 2006 - 2007 Öğretim Yılı Kayıtları 21 Ağustos 19 Eylül arasında yapılacaktır.Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için

Giyim ve El Sanatları  Branşlarında Usta Öğretici Görevlendirilecektir. İlgililerin 25 kasım 2006 cuma gününe kadar aşağıdaki belgelerle birlikte Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. Öğrenim Belgesi
 3. İkametgah İlmühaberi
 4. Sabıka Kaydı
 5. SSK Numarası
 6. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 7. 1 Adet Şeffaf Dosya
 8. Dilekçe